VLAST

Vriendenkring van de Vlaamse Koninklijke Academiën

VLAST (Vlaamse Academische Stem) staat als vriendenkring ten dienste van de academische wereld in Vlaanderen. Ze is, op aansturen van haar voorzitter, professor Mark Eyskens, gegroeid uit een initiatief van de KVAB en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) in Gent. Die Academiën streven ernaar om in Vlaanderen het draagvlak voor de beoefening van wetenschappen en kunst, cultuur en literatuur te verbreden en te versterken. Daartoe organiseren ze lezingen en symposia, schrijven ze rapporten over relevante maatschappelijke kwesties en reiken ze prijzen uit om excellent wetenschappelijk werk aan te moedigen. Indien u meent dat de activiteit van de Koninklijke Academiën best een duwtje in de rug verdient, dan kunt u ze helpen door lid te worden van VLAST, hun vriendenkring.
Het jaarlijkse lidgeld, dat € 100 bedraagt, wordt ingeboekt als schenking aan de KVAB. Op basis van artikel 145 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen komt het ten belope van 45 % in aanmerking voor belastingvermindering. Door lid te worden, bezorgt u de Academiën een extra hap financiële zuurstof. Maar u krijgt er ook veel voor terug. Niet enkel kunt u tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan alle publieke activiteiten in de Academiën, VLAST zelf vult dit aanbod aan met begeleide bezoeken aan een vijf- tot zestal toptentoonstellingen in onze landelijke musea.

Hoe lid worden?

U kunt lid worden door jaarlijks minstens € 100 te storten op rekening BE90 0910 1199 9232 van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB). Gelieve in de mededeling te vermelden: "schenking voor VLAST". Uw bijdrage geniet belastingvrijstelling en hiervoor zal u van ons een fiscaal attest ontvangen.

Meer info?

Neem contact op met Ellen Serrien, 02 550 23 22.