Onderscheidingen wetenschapscommunicatie

De Koninklijke Vlaamse Academie van België en de Jonge Academie reiken jaarlijks de “onderscheidingen wetenschapscommunicatie” uit aan wetenschappers met een uitzonderlijke verdienste in wetenschapscommunicatie.

Ieder jaar worden twee types onderscheidingen uitgereikt:

De Loopbaanprijs reikt de Academie uit aan een onderzoeker die gedurende zijn of haar hele loopbaan sterke inspanningen voor wetenschapscommunicatie deed.

De Jaarprijzen worden uitgereikt aan onderzoekers die zich gedurende het voorbije jaar intensief hebben ingezet voor een concreet project rond wetenschapscommunicatie.

De laureaten van de Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie worden feestelijk ingehuldigd in het Paleis der Academiën.

Kandideren

Kandideren staat open voor onderzoekers uit alle wetenschapstakken (naast exacte, toegepaste en biomedische wetenschappen ook humane wetenschappen). De kandidaten kunnen verbonden zijn aan universiteiten, hogescholen, wetenschappelijke instellingen en ondernemingen. Alle vormen van wetenschapscommunicatie komen in aanmerking: boeken, projecten of activiteiten voor specifieke doelgroepen, (populariserende) artikels, lezingen, blogs, deelname aan panels, wetenschapscafés, workshops ...

Stuurgroep Wetenschapscommunicatie

De Onderscheiding wordt beheerd door een stuurgroep die ook optreedt als jury. Ze bestaat uit specialisten in wetenschapscommunicatie, namelijk negen medewerkers van de expertisecellen wetenschapscommunicatie van de Vlaamse associaties van universiteiten en hogescholen, veertien leden van de Academie en Jonge Academie en verder vertegenwoordigers van strategische onderzoekscentra, de industrie en het overheidsbeleid (EWI, VRWI), samen met drie experten (VRT, Eos, professor wetenschapscommunicatie). De stuurgroep wordt voorgezeten door prof. Evelien Smits (Jonge Academie) en prof. Herman Van Goethem (KVAB, UAntwerpen).

Meer informatie bij Jan Albert of bij de Expertisecel Wetenschapscommunicatie van uw universitaire associatie:

Associatie KU Leuven: Lothe Ramakers
AUHL - Hasselt: Els Smeyers
AUHA - Antwerpen: Els Grieten
AUGent: Céline Van Rijckeghem 
UAB - Brussel: Jozefien De Marrée