Prijzen

Om beloftevol talent te waarderen en excellente prestaties te bekronen reikt de Academie een divers gamma prijzen uit.

  • De Gouden Penning wordt jaarlijks toegekend aan een persoon die voor het brede publiek een belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de aanmoediging en de verspreiding van de wetenschap en van de kunst.
  • De prijs Laureaat van de Academie wordt door elk van de vier klassen toegekend aan een beloftevolle onderzoekers of kunstenaars.
  • De Onderscheidingen Wetenschapscommunicatie worden ieder jaar uitgereikt door de KVAB in samenwerking met de Jonge Academie aan verdienstelijke onderzoekers die ook uitblinken in wetenschapscommunicatie.
  • Om de drie jaar wordt de Prijs van de Minister voor Wetenschapsbeleid uitgereikt aan een organisatie met verdienste in vulgarisatie van de wetenschap.
  • De Frans Van Cauwelaertprijs wordt afwisselend uitgereikt binnen de exacte en humane wetenschappen.
  • De prijs van Vlaamse Wetenschappelijke Stichting gaat naar een jonge onderzoeker uit beurtelings de Humane, de Exacte en de Biomedische wetenschappen.
  • De Fondsprijzen zijn wetenschappelijke prijzen in een specifiek domein die worden uitgereikt dankzij fondsen en legaten die aan de Academie zijn toevertrouwd.

 

Hieronder vindt u de openstaande oproepen. Als u graag op de hoogte blijft van oproepen die we in de toekomst lanceren, dan kunt u zich hier registreren op onze nieuwsbrief.

Openstaande oproepen 
Prijs
Omschrijving
Afsluiting
Bedrag

Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk werk op het gebied van de geschiedenis van de Leuvense universiteit, de geschiedenis van de Bijbelse exegese, oudtestamentische studies.

30/04/2023
1 250

Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk werk op het gebied van de religieuze geschiedenis van Vlaanderen

30/04/2023
1 250

Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk kunsthistorisch of historisch werk over de Nederlanden tot het jaar 1900, dat in grote mate steunt op archivalische bronnen.

30/04/2023
5 000

Prijs voor een belangrijk oorspronkelijk werk over faunistiek (bij voorkeur van Afrika), systematiek, ecologie, ethologie of anatomie van de dieren.

30/04/2023
1 250

Prijs voor een oorspronkelijk werk in voorkeurorde over: veldwerk op het gebied van de hydrobiologie in de breedste zin van het woord; systematiek van "protisten" of van invertebraten; algemene biologie.

30/04/2023
750

Exacte wetenschappen: biomedische wetenschappen

30/04/2023
7 500
De Jaarprijs Wetenschapscommunicatie wordt steeds uitgereikt in alle disciplines.
30/04/2023
Geen geldprijs.
De Loopbaanprijs Wetenschapscommunicatie wordt steeds uitgereikt in alle disciplines.
30/04/2023
Geen geldprijs.

In 2023 wordt de prijs uitgereikt in de Natuurwetenschappen, in alle disciplines.

30/04/2023
10 000

In 2023 wordt de prijs uitgereikt in het domein van de cultuurwetenschappen.

30/04/2023
10 000

In 2023 wordt de prijs uitgereikt in het domein van de kunstwetenschappen, kunstkritiek en musicologie.

30/04/2023
10 000

In 2023 wordt de prijs uitgereikt in de Technische wetenschappen, in alle disciplines.

30/04/2023
10 000

De prijs wordt uitgereikt voor een doctoraatsverhandeling die een originele en belangrijke bijdrage vormt tot de stadsgeschiedenis of tot de lokale geschiedenis.

30/04/2023
1 000