Titel van ereprofessor voor Elisabeth Monard

Titel van ereprofessor voor Elisabeth Monard

Op 6 december 2018 werd de titel van facultaire ereprofessor toegekend aan Elisabeth Monard, lid van de Klasse Technische Wetenschappen. Zij ontving deze erkenning van Michiel Steyaert, decaan van de faculteit Ingenieurswetenschapppen van de KU Leuven