Leden

Nl

De Academie is een genootschap van excellente wetenschappers, kunstenaars en bedrijfsleiders. Leden van de Academie worden voor het leven benoemd en treden toe tot één van de vier klassen: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten, Technische wetenschappen. De leden van de Academie vergaderen frequent in het Paleis der Academiën en bespreken er actuele evoluties in de samenleving vanuit interdisciplinair perspectief. De Academie onderhoudt banden met gerenommeerde experten die verkozen zijn tot buitenlandse leden. Men kan niet kandideren voor lidmaatschap van de Academie. Na voordracht door drie peters of meters binnen de Academie worden de nieuwe leden verkozen.

Dominique Adriaens
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2023
Titel: Prof. dr.
Discipline: Biologie
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Biologie (UGent)
Dominique Adriaens
Natuurwetenschappen
Biologie
Etienne Aernoudt
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1997
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Materiaalkunde
Samenvatting:
Centrum voor Onderzoek BEKAERT NV (1963-70) met 3 jaar detachering naar RWTH Aachen. Onderzoeksdomeinen: Mechanisch gedrag van materialen, vormgevings­processen, texturen in ­materialen, vormgeheugenlegeringen, poedermetallurgie.
Activiteit:
Docent, hoogleraar en gewoon hoogleraar (1970-2003), voorzitter departement MTM (1976-1982 en 1994-1996), decaan faculteit Toegepaste Wetenschappen (1987-1993) KU Leuven.
Opleiding:
Burgerlijk ingenieur Metaalkunde (1962) KU Leuven, dr. ir. Metaalkunde (1966) RWTH Aachen.
Prijzen:
Vincotte-Prijs (1979), Aluminiumprijs (1987).
Discipline:
Exacte wetenschappen
Eredoctoraat:
Dr. h.c. TU Czestochowa, Polen.
Leerstoelen:
Francquileerstoel (1988) UCL, Francquileerstoel (1996) UGent, Sarton Chair (2006) UGent.
Lidmaatschap:
Voorzitter (1996-2000) Raamakkoord MTM met Vlaamse Metaalindustrie en Res Metallica Leerstoel, (1970-1975) Metaalkundig Genootschap; medeoprichter en algemeen secretaris CESAER (Conference of Engineering Schools for Advanced Engineering and Research) (1989-1993); Bureau Emeritiforum KU Leuven (2003-heden).
Etienne Aernoudt
Technische wetenschappen
Materiaalkunde
Erelid
Conny Aerts
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr.
Discipline: Sterrenkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Afdeling Sterrenkunde van het Departement Natuurkunde en Sterrenkunde (KU Leuven)
Samenvatting:
Master diploma wiskunde (Universiteit Antwerpen) Doctoraat in de sterrenkunde (KU Leuven)
Activiteit:
Gewoon hoogleraar KU Leuven
Prijzen:
Henri Vanderlindenprijs, KVAB, 1995 Prix Paul & Marie Stroobants, Académie Royale des Sciences, des lettres & des beaux-arts de Belgique, 2003 Honorary Fellowship Royal Astronomical Society, UK Francqui Prijs Exacte Wetenschappen 2012
Ordes:
2016: Commandeur in de Leopoldsorde
Conny Aerts
Natuurwetenschappen
Sterrenkunde
André Alen
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1999
Titel: Em. prof.
Eretitel: baron
Discipline: Recht
Affiliatie: Verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid (KU Leuven)
Rechter in het Grondwettelijk Hof van België
Samenvatting:
Eminent grondwetspecialist met indrukwekkende kennis van zowel het Belgische als het buitenlandse publiek recht.
Activiteit:
Advocaat-stagiair Hof van Beroep Brussel (1976-78); secretaris Centrum voor Politieke, Economische en Sociale Studies (1977-78); kabinetschef Eerste Minister (1978-87); secretaris Ministerraad (1985-92); docent Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen te Antwerpen (1979-1986); deeltijds hoofddocent (1984), buitengewoon hoogleraar (1992) UGent; assistent (1973-77), deeltijds hoofddocent (1986), gewoon hoogleraar (1992), buitengewoon hoogleraar (2001) KU Leuven; buitengewoon hoogleraar (1997-98) Université Catholique de Louvain; assessor Afdeling Wetgeving van de Raad van State (1992-2001); rechter in het Grondwettelijk Hof (2001-2014 en 2016-2018); voorzitter van het Grondwettelijk Hof (2014-2016 en 2018-2020); rechter ad hoc in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens(2010); professor emeritus met opdracht(vanaf 2015), KU Leuven.; Lid van verschillende nationale en internationale verenigingen en kernredacties van tijdschriften; co-editor­ van The International Encyclopaedia of Constitutional Law.
Opleiding:
Dr. Rechten (1983) KU Leuven.
Prijzen:
Prijs van het Belgisch Instituut voor Bestuurswetenschappen (1984); Prijs Emiel Van de Gucht (1986-1989).
Ordes:
grootkruis in de Kroonorde; grootkruis in de orde van Leopold II, burgerlijk kruis eerste klasse; grootofficier in de orde Al Merito della Republica Italiana; ere-kabinetschef van de Eerste Minister; ere-secretaris van de Ministerraad.
Discipline:
publiekrecht
André Alen
Menswetenschappen
Recht
Erelid
Sévérin Amelinckx
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1981
Samenvatting:
Expert op het gebied van de reële structuur van vaste stoffen; pionier in de toepassing van de elektronenmicroscopie voor het onderzoek van structuren en structuurovergangen in vaste stoffen.
Activiteit:
Wetenschappelijk medewerker (1948-58) Laboratorium voor Kristallografie en Studie van de Vaste Stof, RUG;buitengewoon hoogleraar (1958-65) RUG, (1965) RUCA, (1962-71) ULB, (1972-75) UIA; adjunct directeur-generaal (1963), directeur-generaal (1975-87) Studiecentrum voor Kernenergie, Mol.
Opleiding:
Lic. Wiskunde (1944), dr. Natuurwetenschappen (1952).
Prijzen:
De Leeuw-Damry-Bourlartprijs (NFWO) (1980).
Leerstoelen:
Francquileerstoel ULg (1964), UCL (1971).
Lidmaatschap:
Lid Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen, International Union of Pure and Applied Physics, International Union of Crystallography, adviesraad Max Planck Institut, Frits Haber Institut (Berlijn), Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Sévérin Amelinckx
Natuurwetenschappen
Erelid
Filip Arnaut
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2018
Discipline: Levensmiddelentechnologie
Technische wetenschappen
Affiliatie: Verbonden aan PURATOS
Samenvatting:
Voedingsmiddelenchemie en toegepaste witte biotechnologie
Activiteit:
Voorzitter Raad van Bestuur EIT Food CLC West (2017- ) , Bestuurslid Genootschap Voorzitter Raad van Bestuur EIT Food CLC West (2017- ) , Bestuurslid Genootschap Voeding ie-net (2005-) Bestuurslid Belgian Industrial Research& Development (BI&RD) (2013-)
Opleiding:
Ir. Scheikunde en Landbouwindustrieën
Discipline:
Levensmiddelentechnologie, Technische wetenschappen
Filip Arnaut
Technische wetenschappen
Levensmiddelentechnologie, Technische wetenschappen
Karel Aubroeck
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1955
Samenvatting:
Beeldhouwer en houtsnijder, met vooral monumentale en figuratieve kunst (vier beelden op de eerste IJzertoren, Albertmonument te Nieuwpoort); kunstschilder.
Ordes:
Ridder orde van Oranje-Nassau.
Karel Aubroeck
Kunsten
Erelid
Roger Avermaete
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1962
Eretitel: baron
Samenvatting:
Kunstcriticus en schrijver van romans, toneelstukken, luisterspelen, balletten, documentaire filmscenarios, gedichten, historische en kunsthistorische essays en studies; tekenaar.
Opleiding:
Administratieve loopbaan stad Antwerpen (tot 1963); stichter-directeur Instituut voor Kunstambachten Antwerpen (1926-68); docent Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten Antwerpen (1933-58) en Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw Antwerpen.
Prijzen:
Halphenprijs en Charles Blancprijs (Académie française), Michotprijs (ARLLF), prijs provincie Antwerpen, SABAM-prijs voor toneel (1976), Catenacciprijs (Académie des Beaux-Arts, Institut de France, 1977).
Ordes:
Ridder orde van het Frans Erelegioen.
Lidmaatschap:
Stichter Lumière-groep (1919); buitenlands lid Institut de France; stichtend lid Académie européenne des Sciences, Lettres et Arts, Parijs.
Roger Avermaete
Kunsten
Thierry Backeljau
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2010
Titel: Prof. dr.
Discipline: Evolutie
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Biologie (UAntwerpen)
Verbonden aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Samenvatting:
Bioloog
Activiteit:
Hoofd van de Operationele Directie "Taxonomie en Fylogenie" van het KBIN, deeltijds hoofddocent Universiteit Antwerpen
Thierry Backeljau
Natuurwetenschappen
Evolutie
Tine Baelmans
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2015
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Energietechniek
Werktuigkunde
Affiliatie: Vicerector van de Katholieke Universiteit Leuven
Verbonden aan het Departement Werktuigkunde (KU Leuven)
Opleiding:
Elektrotechnisch-werktuigkundig ingenieur, richting mechanica
Tine Baelmans
Technische wetenschappen
Energietechniek, Werktuigkunde
Barbara Baert
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2013
Titel: Prof. dr.
Discipline: Iconologie
Kunstgeschiedenis
Affiliatie: Lid van de onderzoeksgroep Kunstwetenschappen van de Faculteit Letteren (KU Leuven)
Samenvatting:
Kunstwetenschapster Barbara Baert is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Ze biedt onderwijs in de beeldanalyse en de middeleeuwse kunst. Ze publiceerde over de relatie tussen de exegese en het visuele medium in de figuren van Maria Magdalena, de bloedvloeiende vrouw en Johannes de Doper. Daarnaast publiceerde zij monografieën over de reliekencultus en de rol van heilige plaatsen. In haar recentste werk onderzoekt zij de mogelijkheden en begrenzingen van een hermeneutiek van het beeld. Daartoe richtte zij de reeks Studies in Iconology op, bij Peeters Publishers. In 2016 ontving zij de Francqui-Prijs voor haar grensverleggende interdisciplinaire werk in de kunstwetenschappen en haar impact op het belang van humane wetenschappen als zodanig.
Ordes:
Commandeur in de Leopoldsorde (KB 13 juli 2017)
Barbara Baert
Kunsten
Iconologie, Kunstgeschiedenis
Maarten Baes
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2021
Discipline: Sterrenkunde
Affiliatie: Verbonden aan het Sterrekundig Observatorium
Samenvatting:

Maarten Baes behaalde een doctoraat in de wiskunde aan de Universiteit Gent in 2001. Na postdoctorale posities aan de Universiteit van Cardiff (Wales) en de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (Chili) werd hij tot docent benoemd aan het Sterrenkundig Observatorium van de Universiteit Gent. Sinds 2014 is hij daar hoogleraar.
Hij is een expert op het gebied van de extragalactische sterrenkunde; zijn voornaamste onderzoeksinteresses zijn de structuur en evolutie van sterrenstelsels, interstellair stof, stralingsoverdracht, stellaire dynamica, en infraroodsterrenkunde. Hij leidt een internationale onderzoeksgroep die zowel computationeel als observationeel sterrenkundig onderzoek uitvoert, en hij is betrokken bij verschillende instrumentatieprojecten, zowel voor telescopen op de grond als voor ruimtemissies. Hij is sterk betrokken bij nationale en internationale netwerken en organisaties voor wetenschappelijk onderzoek en voor de promotie van de sterrenkunde. 

Maarten Baes
Natuurwetenschappen
Sterrenkunde
Gustaaf Baeteman
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1986
Opleiding:
Dr. Rechten (1951), lic. Notariaat (1953). Advocaat (1951); substituut-procureur des Konings (1954); rechter (1961); staatsraad (1966); kamervoorzitter (1980); voorzitter (1991) en eerste voorzitter (1996) Raad van State; gewoon hoogleraar (1968) VUB.
Prijzen:
Aluminiprijs (1968), laureaat KAWLSK (1964), Perrin Galpin Fellowship (1970).
Gustaaf Baeteman
Menswetenschappen
Erelid
Roel Baets
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2011
Titel: Prof. dr. ir.
Discipline: Elektrotechniek
Natuurkunde
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Informatietechnologie (UGent)
Samenvatting:
fotonicus
Activiteit:
Gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Opleiding:
Discipline:
fotonicus, gewoon hoogleraar Universiteit Gent
Roel Baets
Natuurwetenschappen
Elektrotechniek, Natuurkunde
Arnout Balis
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2002
Titel: Prof. dr.
Discipline: Kunstgeschiedenis
Samenvatting:
Kunsthistoricus gespecialiseerd in de geschiedenis van de Vlaamse schilderkunst van de Vroeg­moderne Tijd.
Activiteit:
Navorser en onderzoeksleider FWO (1986-2000); hoofddocent UFSIA (2000-2002); hoofddocent VUB (2002).
Opleiding:
Dr. in de Kunstgeschiedenis (1983) UGent.
Prijzen:
Laureaat KAWLSK (1984), laureaat ARB (1994).
Leerstoelen:
Postdoctoral Fellowship New York University (1986).
Arnout Balis
Kunsten
Kunstgeschiedenis
Sara Bals
Klasse Natuurwetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2019
Titel: Prof. dr.
Discipline: Natuurkunde
Meet- en visualisatietechnieken
Affiliatie: Verbonden aan het Departement Fysica (UAntwerpen)
Samenvatting:

Specialist op het gebied van transmissie-elektronenmicroscopie, in het bijzonder 3-dimensionale beeldvorming. Specifieke aandachtsgebieden: structuur-eigenschap connecties van nanomaterialen.

Opleiding:

Dr. in de Fysica (2003), Docent, Departement Fysica, Universiteit Antwerpen (2007), Hoofddocent, Departement Fysica, Universiteit Antwerpen (2012), Hoogleraar, Departement Fysica, Universiteit Antwerpen (2014), Gewoon Hoogleraar, Departement Fysica, Universiteit Antwerpen (2018)

Prijzen:

Laureaat van de Academie 2016, Klasse van de Natuurwetenschappen (2016), Francqui Onderzoeksprofessor (2017)

Discipline:

Vaste-stoffysica, Nanowetenschap

Hoedanigheid:

Gewoon Hoogleraar, Departement Fysica, Universiteit Antwerpen

Sara Bals
Natuurwetenschappen
Natuurkunde, Meet- en visualisatietechnieken
Richard Baseleer
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 1939
Samenvatting:
Kunstschilder met rivier- en zeegezichten, landschappen en figuurstukken.
Opleiding:
Opleiding Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen. Docent Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Antwerpen (1926).
Prijzen:
Grote prijs voor plastische kunsten (1929).
Ordes:
Officier Kroonorde (Italië), commandeur orde van Sint-Olaf (Noorwegen).
Lidmaatschap:
Lid Kunst en Heden, Antwerpen.
Richard Baseleer
Kunsten
Diderik Batens
Klasse Menswetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2002
Titel: Prof. dr.
Discipline: Wijsbegeerte
Affiliatie: Verbonden aan de Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap (UGent)
Activiteit:
Deeltijds docent Limburgs Universitair Centrum (1973-1977); deeltijds docent VUB (1976-1990); docent (1981-1986), hoogleraar (1986-1996), gewoon hoogleraar (1996) UGent.
Opleiding:
Dr. Rechten (1968), dr. Letteren en Wijsbegeerte (1972) UGent.
Discipline:
wetenschapsfilosofie
Leerstoelen:
CRB-Fellow (1972) Belgian-American Educational Foundation, fellow VLAC (2002-2003).
Lidmaatschap:
Erelid van het Institut International de Philosophie, Nationaal Comité voor Logica, Geschiedenis en Filosofie van de Wetenschappen; directeur van het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie.
Diderik Batens
Menswetenschappen
Wijsbegeerte
Frans Baudouin
Klasse Kunsten
Lidmaatschap: Erelid
Sinds: 1982
Samenvatting:
Kunsthistoricus met bijzondere aandacht voor de kunstgeschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden, o.m. Dirk Bouts, Rubens en de Vlaamse kunst in de 17de eeuw, Jan-Peter van Baurscheit de Jonge en de architectuur van de 18de eeuw.
Opleiding:
Lic. Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis (1942), Geschiedenis (1943). Adjunct-conservator (1950) Rubens­huis Antwerpen; conservator Kunsthistorische Musea Stad Antwerpen (1952-82); mede- inrichter Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst-Middelheim, Antwerpen (1950).
Prijzen:
Prijs voor geschiedenis en volkskunde, Antwerpen (1979, 1996), Joost-van-den-Vondelprijs van de Alfred Toepfer Stichting F.v.S., Westfaalse Wilhelm-universiteit (Münster) (1989).
Eredoctoraat:
Dr. h.c. universiteit Antwerpen. Ridder orde van Sint-Sylvester, orde van Verdienste van de Italiaanse Republiek, orde van Oranje-Nassau.
Lidmaatschap:
Secretaris en voorzitter van het Nationaal Centrum voor Plastische Kunsten van de 16de en de 17de eeuw.
Frans Baudouin
Kunsten
Erelid
Guido Beazar
Klasse Technische wetenschappen
Lidmaatschap: Lid
Sinds: 2006
Discipline: Werktuigkunde
Elektrotechniek
Affiliatie: Verbonden aan Merisco bvba
Samenvatting:

Investeerder, bestuurder en/of voorzitter van meerdere bedrijven; Voorzitter Acerta; gewezen algemeen voorzitter van het Ondernemersplatform Etion;

 

Activiteit:
Wetenschappelijk medewerker, gespecialiseerd in operations research en Business simulation games (1976-1978) UGent; projectleider en vervolgens IT-manager (1979-1983) Bowater-Philips (Gent); projectleider (1984) Delaware computing (Antwerpen); mede-oprichter (1985), voorzitter en CEO van Compex (sinds 2001 deel van Siemens). Voorzitter van Acerta; bestuurder in verschillende bedrijven
Opleiding:

Burgerlijk werktuigkundig-elektrotechnisch ingenieur (1976) UGent.

Prijzen:
Compex won de Flemish Quality Award in 1992 en was Onderneming van het Jaar in 1998.
Guido Beazar
Technische wetenschappen
Werktuigkunde, Elektrotechniek