Contactfora

Met de Contactfora steunt de Academie kwalitatief hoogstaande wetenschappelijke bijeenkomsten in de domeinen natuurwetenschappen, menswetenschappen, technische wetenschappen en kunsten.

Contactfora zijn wetenschappelijke bijeenkomsten die plaatsvinden in het Paleis der Academiën met als doel specialisten van eenzelfde of uit meerdere wetenschappelijke disciplines uit binnen- en buitenland samen te brengen, om zo het wetenschappelijk onderzoek rond een actueel thema te stimuleren.

Iedere wetenschapper verbonden aan een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs (universiteiten en hogescholen) of onderzoek (wetenschappelijke instellingen zoals o.a. IMEC, ITG, VIB, VITO, VLIZ,…) kan een aanvraag indienen. Bij goedkeuring kunnen de organisatoren maximaal twee dagen gratis beschikken over de benodigde infrastructuur van de Academie, inclusief bijpassende logistieke en administratieve ondersteuning.

De aanvragen worden twee maal per jaar afgesloten op 1 april en 1 oktober.

Voor meer informatie download de informatiegids of neem contact op via forum@kvab.be